کتابخانه دیجیتال

فروشگاه جامع کتاب و منابع اطلاعاتی دیجیتال

استاندارد مدیریت یکپارچگی سیستم خطوط لوله گاز

استاندارد مدیریت یکپارچگی سیستم خطوط لوله گاز نام کتاب :  Managing System Integrity of Gas Pipelines (ASME B31.8S-2018)| نویسنده : The American Society of Mechanical Engineers (ASME)| زبان : انگلیسی| تعداد صفحات : 78| انتشارات : The American Society of Mechanical Engineers (ASME)| سال انتشار : 2018| فرمت : PDF| ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

استاندارد جرثقیل های برجی (تاور کرین) خودایستا

استاندارد جرثقیل های برجی (تاور کرین) خودایستا نام کتاب :  Self-Erecting Tower Cranes (ASME B30.29-2018)| نویسنده : The American Society of Mechanical Engineers (ASME)| زبان : انگلیسی| تعداد صفحات : 45| انتشارات : The American Society of Mechanical Engineers (ASME)| سال انتشار : 2018| فرمت : PDF| ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مشخصات فنی برای آموزش، صلاحیت، گواهینامه شرکت متخصصان بازرسی جوش و دستیاران بازرسی جوش

مشخصات فنی برای آموزش، صلاحیت، گواهینامه شرکت متخصصان بازرسی جوش و دستیاران بازرسی جوش نام کتاب :  Specification for the Training, Qualification, and Company Certification of Welding Inspector Specialists and Welding Inspector Assistants (AWS B5.2:2018) نویسنده : American Welding Society (AWS) زبان : انگلیسی تعداد صفحات : 30 انتشارات : American Welding Society (AWS) سال انتشار : 2018 فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

استاندارد نصب پمپ های ثابت برای حفاظت از آتش سوزی

استاندارد نصب پمپ های ثابت برای حفاظت از آتش سوزی نام کتاب : Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection-NFPA 20 | نویسنده :National Fire Protection Association | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 200 | انتشارات : NFPA | سال انتشار : 2019 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

درپوش ها، بوشینگ ها و مهره های لوله آهنی به همراه رزوه لوله

درپوش ها، بوشینگ ها و مهره های لوله آهنی به همراه رزوه لوله نام کتاب : Ferrous Pipe Plugs, Bushings, and Locknuts With Pipe Threads-ASME B16.14 | نویسنده :The American Society of Mechanical Engineers | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 26 | انتشارات : ASME | سال انتشار : 2018 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آيين نامه ديگ بخار (بويلر) و مخازن تحت فشار

آيين نامه ديگ بخار (بويلر) و مخازن تحت فشار نام کتاب : ASME Boilers and Pressure Vessels | نویسنده :The American Society of Mechanical Engineers | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 1240 | انتشارات : ASME | سال انتشار : 2017 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

ايمني و بهداشت شغلي در عمليات حفاري و سرويس چاه هاي نفت و گاز

ايمني و بهداشت شغلي در عمليات حفاري و سرويس چاه هاي نفت و گاز نام کتاب : Occupational Safety and Health for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations-API RECOMMENDED PRACTICE 54 | نویسنده : American Petroleum Institute | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 62 | انتشارات : American Petroleum Institute | سال انتشار : 2019 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

عمليات انسداد و ترك كردن چاه

عمليات انسداد و ترك كردن چاه نام کتاب : Wellbore Plugging and abandonment Practices-API Bulletin E3 | نویسنده : American Petroleum Institute | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 22 | انتشارات : American Petroleum Institute | سال انتشار : 2018 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مشخصات ابزارهاي سنجش شنوايي

مشخصات ابزارهاي سنجش شنوايي نام کتاب : Specification for Audiometers-ANSI/ASA S3.6 | نویسنده : Acoustical Society of America | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 68 | انتشارات : American National Standard | سال انتشار : 2018 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

استاندارد مبدل های حرارتی پره ای آلومینیومی (API 668)

استاندارد مبدل های حرارتی پره ای آلومینیومی (API 668) نام کتاب : Brazed Aluminum Plate-fin Heat Exchangers-API 668 | نویسنده : American Petroleum Institute | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 49 | انتشارات : American Petroleum Institute | سال انتشار : 2018 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

معیارهایی برای ساختمان های اسکلت فلزی (AISC 360-16 )

معیارهایی برای ساختمان های اسکلت فلزی (AISC 360-16 ) نام کتاب : Specification for Structural Steel Buildings (AISC 360-16) | نویسنده : American Institute of Steel Construction | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 679 | انتشارات : AISC | سال انتشار : 2016 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

استاندارد بازرسی لوله کشی: بازرسی، رتبه بندی، تعمیر و تغییر حین سرویس سیستم های لوله کشی (API 570)

استاندارد بازرسی لوله کشی: بازرسی، رتبه بندی، تعمیر و تغییر حین سرویس سیستم های لوله کشی (API 570) نام کتاب : Piping Inspection Code (API 570) | نویسنده : American Petroleum Institute | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 90 | انتشارات : American Petroleum Institute | سال انتشار : 2016 به همراه اضافات 2018 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازی مخازن (API 653)

بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازی مخازن (API 653) نام کتاب : Tank Inspection, Repair, Alternation and Reconstruction (API 653) | نویسنده : American Petroleum Institute | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 172 | انتشارات : American Petroleum Institute | سال انتشار : 2018 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تحلیل لرزه ای مرتبط با ایمنی در سازه های اتمی (ASCE 4-16 )

تحلیل لرزه ای مرتبط با ایمنی در سازه های اتمی (ASCE 4-16 ) نام کتاب : Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures (ASCE 4-16) | نویسنده : American Society of Civil Engineers | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 204 | انتشارات : ASCE | سال انتشار : 2017 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دستگاه های گازی خودخاموش شونده در اثر زلزله (ASCE 25-16)

دستگاه های گازی خودخاموش شونده در اثر زلزله (ASCE 25-16) نام کتاب : Earthquake-Actuated Automatic Gas Shutoff Devices (ASCE 25-16) | نویسنده : American Society of Civil Engineers | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 34 | انتشارات : ASCE | سال انتشار : 2016 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(2):