کتابخانه دیجیتال

فروشگاه جامع کتاب و منابع اطلاعاتی دیجیتال

مدیریت سیل شهری

مدیریت سیل شهری نام کتاب : Urban Flood Management | نویسنده : C. Zevenbergen, A. Cashman, N. Evelpidou, E. Pasche, S. Garvin & R. Ashley| زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 338 | انتشارات : CRC Press - Taylor & Francis Group | سال انتشار : 2010 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقش بخش خصوصی در بلایا (بهره گیری از بخش خصوصی در مدیریت اضطراری)

نقش بخش خصوصی در بلایا (بهره گیری از بخش خصوصی در مدیریت اضطراری) نام کتاب : The Private Sector’s Role in Disasters | نویسنده : Alessandra Jerolleman - John J. Kiefer | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 328 | انتشارات : CRC Press - Taylor & Francis Group | سال انتشار : 2016 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مخاطرات آوار بادآورد

مخاطرات آوار بادآورد نام کتاب : Wind-Borne Debris Hazards | نویسنده : Nigel Berkeley Kaye | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 107 | انتشارات : ASCE | سال انتشار : 2017 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

ارزيابي ريسك و عدم اطمينان براي مخاطرات طبيعي

ارزيابي ريسك و عدم اطمينان براي مخاطرات طبيعي نام کتاب : Risk and Uncertainty Assessment for Natural Hazards | نویسنده : Jonathan Rougier - Steve Spark - Lisa J. Hill | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 587 | انتشارات : Cambridge University Press | سال انتشار : 2013 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

از ایمنی سیل تا مدیریت فضایی

از ایمنی سیل تا مدیریت فضایی نام کتاب : From Flood Safety to Spatial Management | نویسنده : Emmy Bergsma | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 128 | انتشارات : Springer | سال انتشار : 2019 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دستنامه تحقیقات بحران

دستنامه تحقیقات بحران نام کتاب : Handbook of Disaster Research | نویسنده : Havidán Rodríguez, William Donner, Joseph E. Trainor | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 635 | انتشارات : Springer | سال انتشار : 2018 | فرمت : PDF بحران های اخیر همانند زلزله سال 2004 سوماترا، سونامی اقیانوس هند، توفان کاترینا و ریتا، زلزله پاکستان، سیلاب های امریکای مرکزی نشان دهنده این موضوع است که ما در یک دنیای بسیار خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت ریسک بلایای طبیعی - مثالی از مکزیکو

مدیریت ریسک بلایای طبیعی - مثالی از مکزیکو نام کتاب : Risk Management of Natural Disasters - The Example of Mexico | نویسندگان : Claudia G. Flores Gonzalez | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 175 | انتشارات : University of Karlsruhe | سال انتشار : 2010 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت بحران و آمادگی

مدیریت بحران و آمادگی نام کتاب : مدیریت بحران و آمادگی   (Disaster Management and Preparedness) | نویسنده :  Thomas D. Schneid, Larry Collins | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 264 | انتشارات :  Lewis Publishers | سال انتشار : 2001 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مدیریت بلایای طبیعی در آسیاپاسیفیک

مدیریت بلایای طبیعی در آسیاپاسیفیک نام کتاب : Natural Disaster Management in Asia-Pacific | نویسندگان : Caroline Brassard, David W. Giles, Arnold M. Howitt | زبان : انگلیسی | تعداد صفحات : 220 | انتشارات : Springer | سال انتشار : 2015 | فرمت : PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):